Företag

Framgångsrikt på väg i andra generationen.

Fluckinger Transport är ett till 100 procent familjeägt företag. Andreas Fluckinger är i andra generationen tillsammans med sin mor Sieglinde Fluckinger ansvarig för affärsverksamheten. Redan som barn kunde han på nära håll följa företagets utveckling och lärde sig tidigt vilka krav som ställs på ett internationellt verksamt transportföretag. Efter sin fars alltför tidiga död år 2012 övertog han företagsledningen och driver det i Volders etablerade transportföretaget vidare med samma entusiasm, ansvarskänsla och sociala engagemang.

Företagsledningen Fluckinger
Sieglinde Fluckinger (Head of Finance), Alexandra Fluckinger (Marketing), Andreas Fluckinger (CEO)

HISTORIK

Fyra årtionden i rörelse.
1979 – Fluckinger lastbil
1979

Andrä och Sieglinde Fluckinger startar 1979 i Volders i närheten av Tyrolens huvudstad Innsbruck ett transportföretag.

Med endast en lastbil kördes syd-nord-sträckan från Tyrolen till Skandinavien. Under de första åren satt Andrä Fluckinger själv vid ratten i lastbilen.

1980-talet – Fluckinger Transport lastbil
1980-talet

Snart visar sig Fluckinger Transports kärnkompetens vid lösning av utmanande special-transportuppgifter. I företagscentralen i Tyrolen koordineras inte endast internationella transporter, man arbetar även med utveckling av egna släpvagnar trailer. „Det går inte – finns inte” har blivit ett motto. På så vis kan Fluckinger Transport erbjuda varje kund en skräddarsydd transportlösning oavsett hur speciellt godset är.

1987 – Dotterbolaget Fluckinger AB i Eskilstuna i Sverige
1987

Endast åtta år efter företagsstarten öppnas 1987 dotterbolaget Fluckinger AB i Eskilstuna/Sverige, för att ta hand om kunderna i Nordeuropa direkt från vårt viktigaste partnerland.

1994 – Fluckinger lastbilar på snöväglag
2000

Många utmärkelser och certifieringar bekräftar Fluckinger Transports konsekventa fokus på kvalitet, hållbarhet och miljö. År 2000 byggs nya hallar för lager och verkstäder och en ny kontorsbyggnad, från vilken lastbilarnas insatser och rutter tvärs genom hela Europa koordineras.

2000 – Andrä Fluckinger med lastbil
2001

Flit, engagemang och proffesionalism leder till resultat – inom femton år utökas lastbilsparken till över hundra fordon.

2008 – Fluckinger kontorskomplex
2008

2008 blir en utbyggnad av kontorskomplexet nödvändig, hela företagsarealen omfattar 37.000 m2.

2009 – Fluckinger Transport lastbil på väg
2009

År 2009 utvidgas centralen i Tyrolen. Den 37.000 m2 stora företagsarealen omfattar vid sidan av verkstads-, lager- och hallbyggnader ett toppmodernt kontorskomplex, från vilket insatserna och rutterna tvärs genom hela Europa för de 220 dragfordonen koordineras.

2016 Fluckinger, företagsbyggnad
2020

Idag är Fluckinger Transport med en årlig omsättning på mer än 50 miljoner Euro ett av de ledande transportföretagen i Österrike.

Stabila värden

I en värld av förändringar

Ert gods är viktigt för oss. Så även förhållandet till våra kunder och samarbetspartner. Därför lägger vi stort värde vid tillförlitlighet, förtroende och kompromisslös kvalitet. Kvalitet beror inte enbart på vad man gör, utan hur man gör det. Vi uppskattar mångåriga partnerskap baserade på ärlighet och lojalitet. Detta gäller inte bara för våra kunder utan även för våra medarbetare. En smidig bearbetning av alla transportuppdrag som anförtros oss, och individuell kundservice genom en personlig Key Account, har högsta prioritet. Platta hierarkier möjliggör snabba beslut och stort ansvarstagande av varje enskild medarbetare.

Säkerhet, kvalitet och miljömedvetenhet är självklara faktorer som bekräftas genom regelbundna granskningar och kontroller. Detta gäller inte bara våra tjänster, utan även vår fordonspark, som alltid motsvarar den senaste tekniska utvecklingen.

Andreas Fluckinger med sonen Andrä
Nästa generation: Andreas Fluckinger med sonen Andrä

CERTIFIKAT OCH UTMÄRKELSER

Hur världen ser ut i morgon och i övermorgon avgörs redan idag. Som familjeföretag är det särskilt viktigt för oss att klimatet och miljön skyddas på ett hållbart sätt. Vår konsekventa strävan efter bästa möjliga förhållningssätt i miljömässigt, ekonomiskt och socialt hänseende, har dokumenterats med alla i vår bransch relevanta certifikat. Varje utmärkelse bekräftar och motiverar oss i vårt dagliga arbete – när allt kommer omkring vill vi ju inte bara motsvara våra egna högsta normer, vi vill även överträffa våra kunders förväntningar med utmärkt kvalitet på alla områden av transportväsendet.