AGB

Allmänna affärsvillkor (AAV):
AAV Fluckinger Transport GmbH

Lastningsvillkor i fraktuppdraget:
Lastningsvillkor

AÖSP (Allmänna österrikiska speditörsvillkor):
AÖSP WKO Österrike (tysk)

AÖSP WKO Österrike 1 (engelska)

AÖSP WKO Österrike 2 (engelska)

#