JOBB

Internationellt teamwork i ett familjeföretag i Tyrolen.

Fluckinger Transport är ett sedan trettio år framgångsrikt företag i transportbranschen. Till grund för denna framgång ligger ett utpräglat kvalitetsmedvetande, absolut kundorientering och en stark innovationskraft, samt det långfristiga och partnerskapliga samarbetet med våra medarbetare. Varje kund och varje uppdrag kräver en individuell lösning. Vi strävar efter att inte enbart uppfylla förväntningarna, utan att överträffa dem!

Våra medarbetare uppskattar både den personliga atmosfären i vårt familjeföretag och den internationella arbetsmiljön. Den moderna utrustningen av allt från kontoren till fordonsflottan, ett respektfullt och kamratskapligt förhållande medarbetarna emellan och regelbundna möjligheter till vidareutbildning erbjuder en attraktiv miljö med goda arbetsvillkor.


Arbeta hos Fluckinger

Vi vill uppnå det bästa för våra kunder med de bästa medarbetarna

Våra medarbetare är en del av den stora helheten och alla lämnar ett viktigt bidrag till förverkligandet av våra företagsmål. Förhållandet mellan företagsledningen och medarbetarna är präglat av en öppen och konstruktiv dialog. Våra team är delaktiga i beslutsprocesserna och definierar gemensamt ansvar och befogenheter, samtidigt som vi skapar alla förutsättningar för att stärka varje enskilds initiativförmåga.

Om ni är intresserade av ett arbete hos Fluckinger Transport, ser vi fram emot er ansökning och ber er fylla i ansökningsformuläret. Aktuella lediga jobb hittar ni här. Spontanansökningar är välkomna.

Förare

Vi lämnar gärna över ratten till ansvarsfulla och tillförlitliga personer! Förar-teamet utgör en viktig grundsten i vårt företag – när allt kommer omkring är det ju ansvarigt för att varorna som har anförtrotts oss kommer fram punktligt och säkert till bestämmelseorten. Alla förare hos Fluckinger Transport är på väg på vägarna i Europa uteslutande med de modernaste dragfordonen och toppaktuellt equipment!

Till ansökningen
Fluckinger Transport förare
Kontor hos Fluckinger Transport

Transport Manager

Våra Transport Managers håller i alla trådar i bakgrunden så att allt på vägarna och samarbetet med kunderna ska fungera väl. Det börjar med utarbetandet av offerter, går vidare med organisation, reglering och kontroll av transportprocesser samt kostnadseffektiva körningar och sträcker sig till säkerställandet av punktligt genomförande av alla uppdrag.

Till ansökningen

ANSÖKNING

Titel

Du är intresserad av en sysselsättning i vårt företag?
Då ser vi fram emot din ansökan! Vi tar även gärna emot spontanansökningar och kontaktar er senare om det för tillfället inte finns några lediga tjänster. Du kan skicka in din ansökning via online-formuläret eller per email till welcome@fluckinger.com.

Min ansökning gäller
PERSONUPPGIFTER
Födelsedatum
Tidigaste önskade arbetstillträde
ÖVRIGT