Impressum

Fluckinger Transport GmbH
Johannesfeldstrasse 15
A-6111 Volders

T +43 5224 53533
F +43 5224 53533-31
Email transport@fluckinger.com

FN 443986x, Firmenbuchgericht Innsbruck

UID ATU70099537

ANSVAR FÖR INNEHÅLL

Vi har gestaltat innehållet på vår sida med största noggrannhet. Vi kan emellertid inte ansvara för att innehållet är korrekt, komplett och uppdaterat. Som tjänsteleverantörer ansvarar vi enligt § 7 stycke 1 TMG (Telemedialag) för egna innehåll på dessa sidor enligt allmänna lagar. Enligt § 8 till 10 TGM har vi som tjänsteleverantörer emellertid ingen allmän skyldighet att övervaka överförd eller lagrad främmande information eller att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet. Oberörd härav är skyldigheten att ta bort eller spärra användningen av informationer enligt de allmänna lagarna. Ett sådant ansvar är emellertid endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse har kommit till vår kännedom. Om vi får kännedom om en lagöverträdelse kommer vi omedelbart att avlägsna sådant innehåll.

ANSVAR FÖR LÄNKAR

Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser av tredje part, över vilka vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ansvara för dessa främmande innehåll. För innehållet på dessa länkade sidor är alltid leverantören eller operatören av dessa sidor ansvarig. Vid tidpunkten för länkningen kontrollerades att webbplatserna inte  innehöll några lagöverträdelser. Vid tidpunkten för länkningen kunde inga överträdelser fastställas. En permanent kontroll av innehållet på länkade sidor är emellertid inte rimlig utan konkreta hållpunkter för en överträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att avlägsna sådana länkar.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet på denna webbplats omfattas av österrikisk upphovsrätt. Kopiering, bearbetning, spridning och all slags användning utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt godkännande av respektive upphovsman. Downloads och kopior från dessa sidor är endast tillåtna för privat bruk och inte för kommersiella ändamål. Såvida innehållet på dessa sidor inte utarbetas av operatören, beaktas tredje parts upphovsrätt. Skulle ni ändå bli uppmärksam på ett upphovsrättsintrång, ber vi er informera oss. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att avlägsna sådana innehåll.

Foton: Fluckinger Transport, Andorfer Klaus, Shutterstock (Gilles Lougassi, gwycech, Cube29, 13ree.design)

DATASKYDD

Användningen av vår webbsida är i regel möjlig utan att uppge personuppgifter. Såvida personuppgifter (till exempel namn, adress eller emailadress) efterfrågas, sker detta så långt som möjligt alltid på frivillig basis. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi hänvisar till att dataöverföringen på internet (t.ex. vid kommunikation per email) kan uppvisa säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifter mot andras obehöriga åtkomst är inte möjligt. Användningen genom tredje part av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för impressumplikten, för att försända oönskat reklam- och informationsmaterial avvisas härmed uttryckligen. Operatörerna av webbsidan förbehåller sig rättsliga åtgärder ifall reklaminformation försänds oombedd, t.ex. genom spam-mails.

DATASKYDDSFÖRKLARING VID ANVÄNDNINGEN AV GOOGLE ANALYTICS

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (Google). Google Analytics använder s. k. ”cookies”, textfiler som sparas i din dator och som  möjliggör en analys av din användning av webbsidan. Den genom cookien skapade informationen om din användning av denna webbsida (inklusive din IP-adress) överförs till en server av Google i USA och sparas där. Google kommer att använda denna information, för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan till websiteoperatören och vidare för att skaffa fram till website- och internetanvändningen knutna tjänster. Google kommer eventuellt även att överlåta denna information till tredje part, om detta föreskrivs enligt lag, eller om tredje parten bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte att sammanföra din IP-adress med annan data från Google Inc. Du kan förhindra installationen av cookies med en motsvarande inställning i din browser-software; vi påpekar dock att du i detta fall inte kan använda samtliga funktioner på denna webbsida i full utsträckning. Genom användandet av denna webbsida förklarar du dig införstådd med bearbetningen av dina uppgifter genom Google på det ovan beskrivna sättet och för det angivna ändamålet.

UTFORMNING, WEBBDESIGN

ZIMMERMANN PUPP WERBEAGENTUR 


#